Hopp til innhold

Vegen blir stengt til onsdag

I går gjekk det fleire jord/grus-ras på fv. 191 ved Eikesdalen. Oppryddingsarbeidet tek tid, og vegen blir ikkje opna før tidlegast onsdag.

Ras i Eikesdalen

SKADER: Raset i Eikesdalen har ført til store skader på fv. 191.

Foto: Tor Håkon Utigard

– Totalt telte vi sju ras som hadde gått innover Eikesdalsvatnet, to av dei store, seier Knut Nauste, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Det var i 15-tida i går at det gjekk fleire jord/grus- ras i Eikesdalen i Nesset kommune. Politiet opplyste då at eit av dei største rasa var om lag 30 meter langt.

NVE åtvarar no mot jordskredfare fleire stadar i Møre og Romsdal i morgon.

Store krefter i sving

– I løpet av eitt par minutt har det vore store krefter i sving, seier Nauste.

Knut Nauste

MELLOMBELS VEG: Knut Nauste i vegvesenet seier dei håpar å få på plass ein mellombels veg så snart som mogleg.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Det har tydelegvis vore eit svært lokalt regnvêr i området i går ettermiddag og det har skapt enormt store skader på vegen, held han fram.

Arbeidet med å rydde opp vegen har pågått sidan, og vegvesenet kom raskt til staden for å byrje oppryddinga, og fekk gjort mykje arbeid i går. Likevel står det att mykje arbeid før vegen igjen kan opnast.

– Det kjem fleire anleggsmaskiner inn i området for å gjere resten av arbeidet. Det er ganske store massar som må deponerast så vi må gjere det på ein skikkeleg måte, seier Nauste.

Mellombels veg

– No prøvar vi å byggje opp ein mellombels veg i det området der øydelegginga er størst. men det vil ta eit par dagar, seier Nauste.

ras Eikesdalen

SKADER: Raset i Eikesdalen har ført til store skader på fv. 191.

Foto: Tor Håkon Utigard

Nauste seier vidare at dei treng mykje tid for å avgjere korleis dei skal byggje opp att vegen. I dag har dei hatt synfaring på staden saman med geoteknikkar for å undersøke skadane.

På den mest skadde delen av vegen må det til med dykkarar for å undersøke kor mykje undergraving det er på den mest kritisk skadde delen av vegen.

– Når vi får den oversikta kan vi forhåpentlegvis byrje arbeidet med å byggje opp att vegen slik som han var, seier Nauste.

I mellomtida håpar dei å få på plass ein mellombels veg.

– Den vil gå på innsida av dagens veg, forklarer Nauste.

– På utsida er vegen for utrygg, vi håpar å få til ein veg slik at folk kan passere, held han fram.

I mellomtida må reisande nytte seg av vegen over Auresjøen og ned til Sunndalen dersom dei skal kome seg til og frå Eikesdalen.

Det var ingen som blei skada i raset.

Ikkje innesperra

Kari Meringdal, innehavar på Eikesdal camping er glad for at ingen blei skadd i raset.

– Det viktigaste er at ingen blei skadd. Vi skal alltid kunne takle at vegen blir stengt nokre dagar, seier ho.

Ho ser ikkje mørkt på vegstenginga.

– Det er klart det blir meir tungvindt å kome seg ut frå Eikesdalen no, men det er absolutt ikkje umogleg, seier Meringdal.

– Vi er ikkje innesperra, held ho fram.

Likevel håpar ho at vegen vil opne igjen så snart som mogleg.

– Det tek fort lenger tid å køyre den andre vegen, så vi håper sjølvsagt at det ikkje tek for lang tid for vegen opnar att.

Kart Eikesdal

STENGT: Her I Eikesdalen i Nesset kommune gjekk det laurdag fleire jord/grus ras.

Foto: Google maps / Skjermdump