Veg stengd etter trafikkulykke

E39 er stengd ved Vartdalsbrua på strekninga Volda-Ålesund etter ei trafikkulykke. Ifølgje politiet har ein motorsyklist køyrd inn i ein bil bakfrå. Det er førebels uvisst om nokon er skadde, og naudetatane har ikkje kome fram endå.