Hopp til innhold

Helseforetaket vedtok videre arbeid med kuttplanen

ÅLESUND (NRK): 5-døgnsposter, mer aktivitet på dagtid, færre stillinger og redusering av øre-nese-hals-tilbudet i fylket. Helse Møre og Romsdals kuttforslag får leve videre.

Styremøte Helse Møre og Romsdal

F.v. Nestleder Petter Bjørdal, styreleder Stein Kinserdal og adm. dir. Astrid Eidsvik.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Jeg ser at det er særdeles tunge prosesser vi må gjennom i tiden som kommer, men nøkkelen til å innfri målene våre ligger i dagens kuttforslag.

Det sa adm. dir. Astrid Eidsvik på tirsdagens styremøte i Helse Møre og Romsdal (HMR) i forkant av vedtaket om å godkjenne det videre arbeidet med kuttplanen som i et seksårsperspektiv skal gi helseforetaket balanse i regnskapet.

Astrid Eidsvik - Helse Møre og Romsdal

Adm. dir. i Helse Møre og Romsda, Astrid Eidsvik.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Helseforetaket må spare inn 87 millioner kroner i år for å være i rute med innsparingsplanen 2014 - 2020. Totalt må Helse Møre og Romsdal spare inn 335 millioner kroner i løpet av de neste seks årene.

For å få til dette har adm dir. Astrid Eidsvik lagt frem en rekke vedtak som skal gjennomføres for å atter en gang få grønne tall i regneskapet.

Onsdag vedtok styret i helseforetaket å jobbe videre med dette arbeidet i eksisterende form. Ingenting er avgjort før det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse. Det må bevises at tiltakene ikke utgjør fare for liv og helse.

De viktigste tiltakene

Disse tiltakene innebærer blant annet:

  • Etablering av 5-døgnspost ved sykehusene i Ålesund og i Volda.
  • Varmmatproduksjonen i Molde skal samles på Lundavang.
  • I Molde skal dagkirurgisk seksjon samles med èn sengepost.
  • Antallet lederstillinger skal reduseres ved hjelp av effektivisering.
  • I Kristiansund skal bemanningen reduseres med en stilling innen hver seksjon ved kirurgisk klinikk.
  • Etablering av 5-døgnspost ved barneavdelingen i Kristiansund.

I tillegg går det frem av rapporten fra HMR at øre-nese-hals-tilbudet kan bli lagt ned enten i Molde eller Ålesund. Foretaket ønsker å samle dette tilbudet til èn plass i fylket, grunnet lite pågang.

De konkrete tiltakene i rapporten er beregnet å kunne gi en innsparing på 30 millioner kroner i inneværende år. Styret tror innsparingene kan komme helt opp i 70 milllioner dersom de i tillegg klarer å effektivisere driften så bra som de håper på.

(Saken fortsetter under bildet)

Styremøte Helse Møre og Romsdal
Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Tunge prosesser

Adm. dir. Astrid Eidsvik i helseforetaket sier det er tunge prosesser de må gjennom, med understreker at dette er helt nødvendige tiltak.

– Det er veldig vanskelig å få inn tiltak som med sikkerhet vil ha effekt. Jeg har et stort behov for å få styret med på at vi må ta disse føringene innover oss, og la dem være styrende for det vi skal gjøre fremover, sier Eidsvik.

Nøkkeltiltak

Tiltaket om 5-døgnsposter vil i større grad konsentrere den daglige aktiviteten rundt kjernetiden på dagtid, og kutte ned på antallet årsverk som jobber i ulempetiden på kveld- og nattestid.

Eidsvik mener dette er et av nøkkeltiltakene for å kutte kostnadene de neste årene.

– Mye av løsningen ligger i dagbehandling, både med tanke på å holde ventetidene nede, klare å holde vernebestemmelsene, samt være i tråd med arbeidsmiljøloven. Disse forholdene har vi store problemer med å holde per dags dato, sier den administrerende direktøren.

Styremedlem Torbjørg Vanvik - Helse Møre og Romsdal

Styremedlem Torbjørg Vanvik i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Noen av fordelene ved tiltaket spås å være flere heltidsstillinger i helsevesenet i fylket, samt mulighet til å kunne behandle flere pasienter.

Nedstemt av styret

Forslaget om å innføre 5-dagerspost ved barneavdelingen på sykehuset i Kristiansund gikk ikke gjennom uten motstand.

Tillitsvalgt for sykepleierne i Kristiansund, Trine Sevaldsen, la frem forslag om å utsette behandlingen av kuttforslaget. Denne utsettelsen ble nedstemt av styret med fem mot fire stemmer.

Sevaldsen er mildt sagt misfornøyd med forslaget hun mener vil svekke tilbudet ved barneavdelingen på Nordmøre.

– Vi gjør økonomiske innsparinger på det svakeste områdene, fordi de er lettest å plukke vekk - slik som barneavdelingen i Kristiansund, sukket Sevaldsen.