Vedtok helseplattformen

Styret i Helse Midt-Norge vedtok helseplattformen til 2,8 milliarder kroner i ettermiddag. Det nye systemet er en felles elektronisk pasientjournal. I dag har ikke fastleger og sjukehus et felles journalsystem. Det amerikanske og mye omtalte systemet Epic skal først innføres på St Olavs Hospital og i Trondheim kommune. Deretter rulles det etter planen ut i hele Midt-Norge.