Vedtok å utsetje fødesamanslåing

Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok i dag å utsetje samanslåinga av fødeavdelingane i Kristiansund og Molde. Samstundes skal det utgreiast ein samla plan for funksjonsfordeling mellom sjukehusa.

Helse Møre og Romsdal skal også gjennomgå faktagrunnlaget for fødesamanslåinga på nytt. Bakgrunnen er påstandar om feil i faktagrunnlaget.

Flere nyheter fra Møre og Romsdal