Vedtok å stifte aksjeselskap

Formannskapet i Ålesund går inn for å stifte aksjeselskapet The North West med en egenkapital på 100 000 kroner. Målet er å bygge et regionalt partnerskap som skal legge til rette for en fremtidsrettet og attraktiv byregion for både nærings- og samfunnsliv og i tillegg har et årlig arrangement med by- og regionsutvikling som hovedtema.