Vedlikehald på Nyhamna

Gassanlegget på Nyhamna i Aukra blir stoppa tre veker i september, når det er vedlikehald av anlegget. Gassanlegget blei opna hausten 2007 og den første gassen frå Ormen Lange-feltet blei ført i land i Aukra og sendt vidare til England. Administrerande direktør Frode Leversund seier dei gjer klar Nyhamna for oppgradering om fem-seks veker.

Frode Leversund
Foto: Roar Strøm / NRK