Varslingsprøve kl. 12

Klokka 12 i dag vil alarmen ule fra sivilforsvarets varslingsanlegg i alle norske byer. Det er bare en varslingsprøve. Signalet som høres tre ganger i tre sirener (tyfoner), med ett minutts opphold mellom seriene, betyr: «Viktig melding – lytt på radio».