– Politimestrene ble varslet om terrortrusselen onsdag

KRISTIANSUND (NRK.no): Allerede onsdag kveld satte Nordmøre og Romsdal politidistrikt stab i forbindelse med terrortrusselen. Nå kaller politidistriktet hjem personell fra ferie.

Terror Brudevoll

Fungerende politimester på Nordmøre og i Romsdal, Ove Brudevoll, orienterte om terrorsituasjonen på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Terrortrusselen ble kjent for allmennheten gjennom en pressekonferanse torsdag formiddag klokka 10.00. Men allerede onsdag ble politidistriktene informert. De satte straks i gang med organisering av økt beredskap.

– Vi satte stab i går kveld. Situasjonen blir nå vurdert fortløpende. Situasjonen kan forandre seg fra dag til dag og fra time til time, sa fungerende politimester Ove Brudevoll i Nordmøre og Romsdal politidistrikt.

Politi

Væpnet politi holder vakt på flyplassene. Dette er på Vigra torsdag formiddag.

Foto: Terje Reite / NRK

– Har satt i gang flere tiltak

Politiet har væpnet seg, det er satt i gang med økt patruljevirksomhet, og det blir vakthold, spesielt på trafikknutepunkt.

– Det er satt i verk tiltak som publikum ikke ser, og tiltak som er synlige. Det blir flere kontroller og publikum kommer til å se væpnet politi, sa Brudevoll på pressekonferansen.

– Vil skape trygghet

Synet av væpnet politi er ikke dagligdags i Norge. Dermed er aksjonen som ble satt i verk i dag nøye vurdert, også i forhold til om aksjonen kan skape unødig frykt. Selv om trusselen denne gangen ikke er spesifikk, har politiet likevel vurdert den som troverdig at de har valgt å gå ut med både informasjon og organisert vakthold.

– Målet er å hindre at uønskede hendelser skal skje. Vi skjønner at dette kan skape utrygghet. Men vi er der for å skape trygghet og sikkerhet. Det er for å ivareta sikkerheten, sa den fungerende politimesteren.

– Folk må følge med

I og med at trusselen er lite spesifikk og at man ikke kan peke ut noe bestemt mål for den eventuelle terroren, går politiet på dette tidspunktet ikke ut med noen anbefalinger eller advarsler om hva publikum bør gjøre eller ikke gjøre. Ove Brudevoll ber imidlertid folk om å følge med på situasjonen.

– Politiet følger situasjonen tett. Det kommer til å bli gitt informasjon fra sentralt hold om publikum skal forholde seg på spesielle måter. Det eneste jeg kan si er at folk får følge med i media og ellers leve som normalt.

– Ta kontakt

Likevel ber Ove Brudevoll publikum om å ha øyne og ører åpne. For publikums observasjoner kan vise seg å være til hjelp i en slik situasjon som Norge utsettes for nå.

– Dersom man ser spesielle situasjoner må publikum ta kontakt med politiet.

Nordmøre og Romsdal politidistrikt har beredskapsansvar for en stor del av norsk sokkel. Det er omfattende oljevirksomhet på Haltenbanken.

– Vi har kontakt med oljenæringen på både sentralt og lokalt nivå. Næringen selv vurderer også situasjonen, avsluttet Brudevoll.