Varsler tilsyn etter Bingsa-saken

Arbeidstilsynet vil på eget initiativ gå inn i den mye omtalte Bingsa-saken i Ålesund.

Inger Marie Seth

Inger Marie Seth i Arbeidstilsynet varsler et tilsyn i Ålesund kommune.

Foto: Remi Sagen

Tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Inger Marie Seth, sier at de har bestemt seg for å gjennomføre et tilsyn med kommunen.

– Etter alt som har kommet frem i media så har vi nå valgt å varsle et tilsyn i Ålesund kommune.

– Det blir i løpet av ganske nær fremtid. Vi har tenkt i utgangspunkt at Ålesund kommune får litt tid på seg, og det er de som må ordne opp i dette her. Deretter gjennomfører vi et tilsyn, og så får vi se hva som kommer ut av det, sier Inger Marie Seth.

Overtid og lovbrudd

Sunnmørsposten (krever abonnement) har avdekket en overtidsbruk de siste årene på rundt 800 timer på enkelte av dem som jobber ved renovasjonsanlegget Bingsa i Ålesund

I tillegg er det avdekket brudd på loven i forbindelse med kjøp av tjenester. Kommunen handlet tjenester med OK Entrepenør i Ålesund for 23,9 millioner kroner uten at det ble gjennomført anbudskonkurranse.

Sterke reaksjoner

Saken har vakt sterke reaksjoner. Kontrollutvalget skal behandle saken. Sist fredag ble det også holdt et ekstraordinært orienteringsmøte med medlemmene av formannskapet til stede.

Rådmann Astrid Eidsvik konkluderte med at styringa ikke har vært god nok mens flere av politikeren krever en oppvask.

Er ikke blitt kontaktet

Tilsynsleder Inger Marie Seth sier at Arbeidstilsynet kun kjenner saken gjennom media.

– Vi har ikke blitt kontaktet av noen andre om denne saken.

– Basert på det dere har sett i media, hvor alvorlige mener dere at saken er?

– Det er det helt umulig for meg å si noe om på det nåværende tidspunkt, sier Inger Marie Seth.