Varslar flaumfare

NVE har sendt ut varsel om flaumfare i Møre og Romsdal. Dei siste dagane har stor snøsmelting og bygenedbør ført til at det er mykje vatn i enkelte vassdrag. Flaumfaren er på gult nivå, det vil seie at det kan vere ein utfordrande situasjon som krev oppfølgjing og kan medføre skadar lokalt.