Varslar flaumfare

NVE har sendt ut varsel om flaumfare i Møre og Romsdal. Dei siste dagane har stor snøsmelting og bygenedbør ført til at det er mykje vatn i enkelte vassdrag. Flaumfaren er på gult nivå, det vil seie at det kan vere ein utfordrande situasjon som krev oppfølgjing og kan medføre skadar lokalt.

Flere nyheter fra Møre og Romsdal