Variable forhold

Politiet gjer merksam på at det er variable forhold på vegane i dag. Oppmodinga til alle trafikantar er difor å vere ekstra merksam, og til å køyre varsamt. Tysdag kveld var det fleire uhell i trafikken i fylket, men så langt onsdag morgon har det ikkje kome liknande meldingar.