Varetektsfengsla i fire veke

Ein mann i 40-åra er varetektsfengsla i fire veker etter å ha blitt sikta for ein rekke forhold.

Mannen er sikta for å lasta opp bilete eller video som viser seksuelle overgrep mot barn.

Han er også sikta for å ha tatt eller brukt ein stolen bil og for å ha oppbevart narkotika.

18 av dei 28 forholda er gjort frå slutten av august til denne veka.

Retten meiner det er stor fare for gjentaking, og mannen blir difor varetektsfengsla.