Flytter du hit vil kommunen betale ned studielånet ditt

Den lille kommunen på søre Sunnmøre går nye veier for å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft.

Andreas Christian Nørve

Vanylven kommune har latt seg inspirere av den statlige ordningen "Finnmarksfradraget". Rådmannen i Vanylven, Andreas Christian Nørve, håper det vil få flere til å bosette seg på søre Sunnmøre.

Foto: privat

Vanylven kommune sliter med stor fraflytting og innfører nå sitt eget "Finnmarksfradrag". For hvert år du bor og jobber i kommunen, vil de blant annet betale inntil 15 prosent av studielånet ditt.

– Vi håper på å få søkere på de stillingene som lyses ut, og med den kompetansen som forventes, forteller rådmannen i Vanylven, Andreas Christian Nørve.

Vil være attraktive

Forslaget ble vedtatt i et samstemt kommunestyret i mai. Sett bort ifra kommunene i Finnmark og Troms, er Vanylven den første kommunen i landet som nå tar i bruk denne statlige ordningen.

– Bakgrunnen for ideen er at vi må se på rekrutteringstiltak for å sikre tilstrekkelig med fagkompetanse på både omsorgssiden og oppvekstsiden, forteller han.

Det er ikke bare nedbetaling av studielån som skal lokke folk til kommunen. Høyere startlønn for kvalifiserte søkere til stillinger som lærere, sykepleiere, førskolelærere og andre fagfolk, vil også være noe av godene.

Nørve mener et godt kommunalt tjenestetilbud er viktig for å utvikle et godt lokalsamfunn.

– Den store utfordringen for Vanylven er å få arbeidsplasser og etablering av nye bedrifter, skal vi få det til så må vi være attraktive, forteller Nørve.

Trenger kompetansen lokalt

For å bli en del av ordningen må du være folkeregistret i Vanylven, tilsatt i kommunen og bosatt i minst 12 måneder. Nøre mener det er viktig at arbeidskraften har en viss nærhet.

– Det er klart at vi kan samarbeide med nabokommunene på de ulike områdene der det kreves kompetanse, men i enkelte stillinger der du står ansikt med ansikt med brukeren, må vi ha den lokalt, sier han.

Nøre sier de er spente på effekten av ordningen, og har allerede orientert flere søkere om de økonomiske fordelene.

– Vi har fått bra med søkere på lærerstillingene som skal besettes nå til høsten, og også sykepleierstillingen som har blitt lyst ut.

Med sine 3 200 innbyggere forteller Nøre at det er en utfordring å markedsføre ordningen.

– Det er en utfordring for en liten kommune å komme ut med et slikt budskap som vi har, men vi vil blant annet ta det med i stillingsannonsene slik at folk blir kjent med det, sier han.