NRK Meny
Normal

Vanylven og Ulstein diskuterte felles kommune

Formannskapet i Vanylven og Ulstein samlet seg til et felles møte tirsdag for å diskutere kommunereformen.

Jan Berset og Jan Helgøy

Ordføreren i Ulstein, Jan Berset (H) og ordføreren i Vanylven, Jan Helgøy (KrF) mener det er nyttig med et fellesmøte.

Foto: Trond Vestre / NRK

Det var Vanylven kommune som tok initiativet til møtet som fant sted på Ulstein Hotell.

Vanylven er en av kommunene i Møre og Romsdal som har kommet lengst i arbeidet med kommunereformen, Vanylven har allerede gjennomført en grundig innbyggerundersøkelse, og ledelsen i kommunen har også hatt møte med nordfjordkommunene Vågsøy og Selje.

Roser Vanylven

Vanylven kommune. Kommunegrenser påtegnet av NIVI.

Dagens Vanylven blir for smått, mener innbyggerne. Politikerne sonderer både nordover og sørover.

Foto: NIVI

Innbyggerundersøkelsen viser at folk i Vanylven er svært positiv til kommunesammenslåing. Undersøkelsen viser også at et stort flertall av innbyggerne føler seg som sunnmøringer.

– Dere er proaktive og fremoverlente, og det er viktig, sa ordføreren i Ulstein, Jan Berset (H) som roste initiativet fra Vanylven.

– Innbyggerundersøkelsen vår viser at det er naturlig å søke nordover til kommunene på ytre søre Sunnmøre, og Ulstein er en del av et nærområde som vi næringsmessig og kulturelt har hatt nære bånd til, sier ordføreren i Vanylven, Jan Helgøy (KrF).

– Vi må se fremover, og vi må følge opp de svarene som folk i Vanylven har gitt oss gjennom undersøkelsen, sier Magne Løvoll (Sp).

Store vegprosjekter

Formannskapet i Vanylven

Politikerne i Vanylven var nysgjerrige på hvilke signaler politikerne i Ulstein ville gi.

Foto: Trond Vestre / NRK

Kommunestyret Ulstein har gjort vedtak om å jobbe for større og mer robuste kommuner, men har ikke kommet like langt i arbeidet med kommunereformen som Vanylven.

Ordfører Jan Berset mener det er behov for å slanke antallet kommuner på søre Sunnmøre. Ulstein og Hareid har tidligere drøftet sammenslåing, men det er lagt på is. Berset

– Når storsamfunnet investerer i store vegprosjekt så er det logisk at det blir gjort noe med kommunestrukturen. Jeg er ikke fremmed for å slå sammen de sju kommunene på søre Sunnmøre til en regionkommune, sa Jan Berset under åpninga av møtet.

– Flere kommuner må med

Men avstanden mellom Ulstein og Vanylven er stor og de to kommunene har ikke felles grense. En forutsetning for at de to kommunene skal finne sammen er at Sande og Herøy også blir med.

– Ja, det er klart. Vi må ha med oss de to kommunene, sier ordfører i Vanylven, Jan Helgøy.

– Det er helt avgjørende. For å være helt ærlig: Skal vi koble oss opp mot Vanylven så er det helt nødvendig at flere kommuner på søre Sunnmøre går sammen, sier ordfører i Ulstein, Jan Berset.

– Men får dere med dere Herøy da?

– Det synes jeg Herøy må svare på, Vi har vært tydelige på at vi ønsker å ha med oss Herøy, sier Berset.

Signaler

Møtet mellom politikerne i Vanylven og Ulstein var et rent sonderingsmøte der det ble utvekslet signaler. Tilbakemeldingene fra Ulstein-politikerne var positive.

– Vi ønsker en konkurransedyktig og sterk kommune i fremtiden. Vi er veldig åpen for å inkludere Vanylven, sa Renathe Rossi-Kaldhol (Ap).

– Ulstein er avhengig av omlandet sitt. Ulstein mangler areal. Vanylven har mye areal, sa ordfører Jan Berset.

Men under møtet ble det også pekt på flere utfordringer. Politikerne i Vanylven kjemper for et brosamband som kan knytte sammen Vanylven med resten av ytre søre Sunnmøre. Inntil videre er folk avhengig av ferge for å kunne krysse fjorden.

Demokrati er en annen utfordring. S tore kommuner betyr store avstander. Under møtet i dag ble det lagt frem et ønske om å diskutere en modell som ivaretar lokale interesser i en stor kommune.