Vanvik vil dempe konflikt

Torbjørg Vanvik sier at det er svært viktig å dempe konfliktnivået i helseforetaket. Hun sier også at en må erkjenne at det har vært et høyt konfliktnivå, og at en må ta hensyn til dette. Uttalelsen heller mot at Vanvik, som er Helse Midt-Norge sin representant i styret, vil gå for å dele dagkirurgien mellom Molde og Kristiansund.

Torbjørg Vanvik
Foto: Ivar Lid Riise / NRK