Går nye veier for å få leger til å søke

Det har gått ett år siden sist Fylkesmannen lyste ut stillinga som ny Fylkeslege. Nå går assisterende fylkesmann Rigmor Brøste nye veier for å friste flere leger til jobben.

Rigmor Brøste

Ass. fylkesmann Rigmor Brøste håper å få ein tjukk søknadsbunke dei neste to vekene.

Foto: Fylkesmannen

Ifølge Brøste brukte den forrige fylkeslegen, Kristian Bjelke, 70 prosent av tida si på administrasjon og 30 prosent på selve legeressursen.

Nå har vi delt stillinga i to. Vi har allerede ansatt Grethe Teigland som helsedirektør og lyser nå ut en ny fylkeslegestilling. Vi ønsker en ren fagsjef med fokus på legegjerningen helt uten administrasjon, økonomi og personalansvar.

Fristen går ut den 29. januar, og Brøste håper den nye stillingsannonsen frister gode kandidater bedre enn den gamle ordningen gjorde.

På sida av en vanlig legejobb

Cato Innerdal har permisjon fra sin stilling som assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal ut 2017. Han har sittet i jobben i seks år og vært en synlig "vaktbikkje" for Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Jeg kan anbefale denne jobben til andre leger. Jeg lærte utrolig mye i de seks årene jeg jobbet der. Folk tror det er bare tilsyn, men vel så mye av jobben består av opplæring og veiledning av helsepersonell.

1. september i fjor begynte han som kommuneoverlege i Molde og trives godt med å komme nærmere helsetjenestene via Molde rådhus enn han gjorde fra fylkeshuset.

Cato Innerdal

Cato Innerdal har jobbet som assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal i seks år og anbefaler jobben til andre leger.

Foto: Roar Strøm

At Fylkesmannen sliter med å finne den rette til å holde tilsyn med helse- og omsorgstjenestene i fylket overrasker ikke Innerdal.

Når du jobber som fylkeslege jobber du på sida av en vanlig legejobb. Denne type jobb blir derfor kun aktuell for en liten gruppe.

Les også:

Nordmøringen legger heller ikke skjul på at fylkeslegejobben er krevende å stå i. Som samfunnsmedisiner opplever han at de nye utfordringene Molde kommune nå står overfor med å bygge opp en felles helse og omsorgstjeneste for tre kommuner også frister.

Som kommuneoverlege har jeg mer direkte innvirkning på det som skjer. Jeg kommer tettere på organisasjonen enn jeg gjorde hos Fylkesmannen. Men jeg trives godt både hos Fylkesmannen og i Molde kommune.