Hopp til innhold

Vann delvis fram i retten

Ei bestemor på Sunnmøre, som har kjempa for å få sjå barnebarnet sitt, har delvis vunne fram med saka si i retten.

Frostating lagmannsrett har no bestemt at ho har rett til samvær med barnebarnet tre gongar per år. Desse møta skal vare to timar per samvær. Barnevernstenesta skal ha høve til å føre tilsyn under samværa, står det i dommen.

Kvinna har kjempa i årevis for å få sjå barnebarnet sitt som bur i fosterheim. Ho har lenge meint at ho har krav på å få treffe barnet, men har tidlegare tapt saker både i tingretten og lagmannsretten.

I 2021 vann ho fram i Høgsterett med at ho hadde rett til å få spørsmålet vurdert og saka var oppe i lagmannsretten i starten av september.

Saka blei så behandla igjen i tingretten, der det blei bestemt at bestemora skulle få 12 samvær per år og at kvart av desse skulle vere på tre timar. Motparten anka så dommen til lagmannsretten som behandla saka nyleg.

Kvinna bad i utgangspunktet om å få sjå barnebarnet fleire gongar året enn det lagmannsretten no har landa på.