Statsministeren valgte Møre og Romsdal

Jens Stoltenberg viet i dag oppmerksomhet til de mange trafikkulykkene i Møre og Romsdal.

Jens Stoltenberg møtte AUF i Møre og Romdal

Jens Stoltenberg møtte AUF i Møre og Romdal.

Foto: AUF

AUF Møre og Romsdal på Utøya

AUF Møre og Romsdal på Utøya.

Foto: AUF Møre og Romsdal

Arbeidernes ungdomsfylking (AUF) sin årlige sommerleir foregår i helga på Utøya i Buskerud.

Etter at statsministeren hadde holdt tale for 750 personer som er med i den politiske ungdomsorganisasjonen besøkte han utvalgte fylkeslag.

Det var fylkeslag som utmerket seg i år, og denne gangen gikk turen blant annet til AUF i Møre og Romsdal.

Antall trafikkdrepte

Leiar i ungdomspanelet, Fredric Bjørdal

Fredric Bjørdal

Foto: Trond Vestre / NRK

De hadde et banner som viste tallet på antall trafikkdrepte i Møre og Romsdal i 2008. I fjor var det 24.

- Dette banneret har vi laget for å få samferdselssatsing i distrikta på dagsorden, sa fylkesleder Fredric Bjørdal fra Ørsta til statsministeren.

- Det må kunne gå an å etablere seg og bo i distriktene utan å måtte frykte for sitt eget liv, sa Bjørdal.

Oppdølsstranda

Møre og Romsdal-delegasjonen var glad for at regjeringa har satt fokus på trafikktrygghet i Nasjonal Transportplan (NTP), og satte spesielt stor pris på midlene som er kommet til rassikring og tunnelbygging langs Oppdølsstranda i Sunndal.

Statsministeren lovde å ta oppfordringa fra Møre og Romsdal med seg i regjeringa sitt arbeid med samferdsel og trafikktrygghet, og ga ros til Møre og Romsdal-delegasjonen for å sette fokus på ei så viktig sak.

AUF i Møre og Romsdal stiller i år med over 25 deltakere, mange av de fra Ørsta, Volda og Ålesund.