Valgresultatet er klart

Valgresultatet for Ålesund er nå klart etter at alle stemmene er talt opp. Det betyr at det er klart hvilke 77 representanter som skal sitte i det nye kommunestyret. Arbeiderpartiet får 16 representanter, Høyre får 15, Fremskrittspartiet får 13, Senterpartiet får 10, Aålesundslista får 6, Kristelig Folkeparti får 5, Miljøpartiet De Grønne får 4, Pensjonistpartiet får 2, Sosialistisk Vestreparti får 2, Venstre får 2, Partiet De Kristne får 1 og Rødt får 1. Det endelige resultatet danner nå grunnlaget for videre forhandlinger om hvem som får ordføreren, og hvem som finner sammen for å danne et flertall i Ålesund.

Eva Vinje Aurdal leser navnelistene for det nye kommunestyret i Ålesund
Foto: Frode Berg / NRK