Valgdeltagelsen gikk litt ned

Aure er den kommunen i Møre og Romsdal som hadde høyest valgdeltakelse ved årets stortingsvalg. Aure som også hadde folkeavstemning om de skal tilhøre Møre og Romsdal eller Trøndelag, hadde en valgdeltakelse på 81,5. Lavest valgdeltakelse hadde Averøy kommune 74,1. Fire av kommunene hadde en valgdeltakelse på over 80 prosent. I Møre og Romsdal gikk valgdeltakelsen litt ned ved årets stortingsvalg.