Mener helseforetaket ikke gir nok informasjon

Gruppen «Kristiansund positive pensjonister» mener det er uklart hvilke behandlingstilbud som finnes på sjukehuset i Kristiansund. Derfor har de bedt helseforetaket om en oversikt, men svaret har latt vente på seg.

Kristiansund Sjukehus

ILLUSTRASJONSBILDE: «Kristiansund positive pensjonister» etterlyser svar fra Helse Møre og Romsdal.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Vi spurte, ganske enkelt, hva slags tjenester som utvøes på Kristiansund sjukehus. Det har vi ikke fått noe svar på. Vi har heller ikke fått svar på det som er lovpålagt, nemlig at et offentlig organ som helseforetaket i Møre og Romsdal, bekrefter at de har fått henvendelsen, sier talsperson for gruppa, Per Arne Westavik.

Per Arne Westavik

Talsperson for «Kristiansund positive pensjonister», Per Arne Westavik, mener informasjonen fra helseforetaket er for dårlig.

Foto: Gunnar Sandvik

Westavik sier at det er en fullstendig mangel på informasjon.

– Hvis du stiller spørsmål ved om folk flest har et berettiget krav om å vite hvilket sjukehus dem har, da er vi ille ute og kjøre, mener han.

Lover svar

Trine Kvalheim

Kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim i Helse Møre og Romsdal beklager at det har tatt tid å svare.

Foto: Trond Vestre / NRK

Kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim lover at pensjonistene skal få svar, og beklager at det har tatt tid.

– Først så må jeg få beklage at de har fått svar forsinket. Vi etterstreber å følge forvaltningsloven sitt tredje kapittel som går på saksbehandling.

Hun mener en mulig årsak til at det har tatt tid kan ha vært skifte av saksbehandler.

– Og det igjen har skjedd som en følge av et direktørskifte i helseforetaket, sier hun.