Utsetter anke-avgjørelse

Kristiansund kommune har ikke bestemt seg for om de vil anke saken mot Helse Midt-Norge videre til Høyesterett etter at den ble avvist i lagmannsretten sist fredag, sier ordfører Kjell Neergaard. Kristiansund kommune gikk til sak og krevde vedtaket om plasseringen av nytt fellessjukehus ugyldig, men har altså tapt i to rettsinstanser. 29. august avgjør de om de vil anke videre.