Utsett kutt etter sterke reaksjonar

Fleire kommunar er letta over at styret i Ambulanse Midt-Norge utsett omfattande kutt i ambulansetilbodet.

Tilsette og fleire kommuner er letta over at styret i Ambulanse Midt-Noreg utset omfattande kutt i ambulansetilbodet. Styret valde å ta omsyn til sterke reaksjonar i kommunane.

Mange har sendt brev til styret dei siste dagane etter at det blei kjent at det kan bli færre ambulansar og dårlegare beredskap.

Petter Bjørdal er styreleder i Ambulanse Midt-Norge.

Styreleiar i Ambulanse Midt-Norge vil gjennomføre risikoanalyse før den endelege avgjerda vert tatt.

Foto: NRK
Anders Riise

Ordførar i Hareid, Anders Riise (H), seier at konsekvensane av kutt er svært alvorlege.

Foto: Lena Stette Høyberg / NRK

Styret i Ambulanse Midt-Norge har samrøystes vedtatt å ikkje kutte i ambulansetenesta før dei har gjort ei meir grundig vurdering. Styret valte å ta omsyn til sterke reaksjonar i kommunane.

Mange har sendt brev til styret dei siste dagane etter at det blei kjent at det kan bli færre ambulansar og dårlegare beredskap.

Vil analysere risiko

Petter Bjørdal, styreleiar i Ambulanse Midt-Norge, opplyser at dei skal gjennomføre risikoanalyse før noko blir avgjort.

– Vi skal i nærare dialog med kommunane og ulike helseføretak, seier styreleiaren.

Etter lange møter torsdag meiner styret at kutta ikkje kan gjerast før dei har vore i dialog med kommunane.

– Ikkje godt nok

Anders Riise (H), ordførar i Hareid, er så langt nøgd med vedtaket. Men meiner likevel at det ikkje er godt nok enda.

– Det er framleis mykje å gjere. No er det opp til oss i kommunane å vurdere korleis vi skal angripe situasjonen som vi framleis står i. Det er ingenting som er klart hittil, seier ordføraren.

– Kommunane må bli høyrt

Han meiner at det skulle berre mangle at kommunane vert høyrt.

– Viss Ambulanse Midt-Norge kuttar ambulansar så vil konsekvensane vere at liv går tapt, seier Riise.

Siste video/lyd

Ein fem år lang krangel etter rehabilitieringa av Freifjordtunnelen, hamnar no i forliksrådet. 
Statens vegvesen meiner ei svakheit i plastduken som ble laga, kan gi ekstrakostnader i hundremillionar-klassen.
Ålesund kommune har kome på kant med delar av kulturlivet i byen. Då det kom fram at mellom andre Matfestivalen ikkje lenger får halde til på sin tradisjonelle plass midt i sentrum - har mange års irritasjon kome til overflata.
Utdanninga for fagarbeidarane i maritim industri kan bli endra. Ei fersk masteroppgåve konkluderer blant anna med at ein må sjå på heile utdanningsløpet - og at haldninga til yrkesfaga må bli betre.