Utredning av Romsdalsaksen

Fylkesleder i Fremskrittspartiet Møre og Romsdal, Frank Sve, vil fremme forslag om å be departementet utrede Romsdalsaksen på neste Fylkesutvalgsmøte. Det skriver partiet i en pressemelding. – Fylkeskommunen bør be om en slik utredning, da det er et massivt krav om dette både fra innbyggere, transportnæringen og næringsliv fra hele fylket, sier Sve. De skriver også at utredningen bør gjøres av et annet regiondistrikt i Statens vegvesen, og ikke region midt.

Frank Sve
Foto: Trond Vestre / NRK