Utreder ny linje til milliarder på Nyhamna

Statnett utreder bygging av ei ny stor kraftlinje til 1,5-2 milliarder kroner til Nyhamna på Aukra.

Flyfoto av Nyhamna i Aukra

Statnett utreder kraftlinje til Nyhamna på Aukra.

Foto: Svein Roger Ivarsen

Linja vil gå fra enten Sunndal, Isfjorden eller Ørskog-Fiksdal, skriver Rbnett.no.

Den kommer i tillegg til linja fra Viklandet til Nyhamna som i dag forsyner gassanlegget. I en utredning til Olje- og energidepartementet lister Statnett, i samråd med Shell og Gassco, opp tre alternativ for å sikre en tosidig strømforsyning til Nyhamna.

Ormen Lange-anlegget har hatt flere driftsstanser, fordi 420 kilovoltlinja fra Viklandet i Sunndal til Nyhamna har falt ut. Dette er i dag den eneste tilførselslinja til Nyhamna. Det har siden 2007 vært to tilfeller hvor det har tatt opp til to og et halvt døgn å utbedre feil på linja.

De tre alternativene

Det ene alternativet i utredningen er ei ny linje på land fra Ørskog til Fiksdal i Vestnes, med sjøkabel derfra videre til Nyhamna. Kostnaden til denne linja er beregnet til 1.950 millioner kroner. Dette alternativet var aktuelt da Ormen Lange ble utbygd i 2004-2007, og ble i sin tid konsesjonssøkt. Men det ble droppet fordi Ormen Lange-lisensen ikke ble enig med Statnett om anleggsbidraget fra lisensen.

Det andre alternativet er ei 82 km lang luftledning fra Isfjorden via Istad, med fjordspenn over Langfjorden, og videre til Fræna og Nyhamna. Kostnaden ved dette alternativ er beregnet til 1.520 millioner kroner.

Det tredje alternativet er ei 103 km lang ledning fra Viklandet i Sunndal, via Brandhol i Nesset og Fræna, til Nyhamna. Her er kostnaden beregnet til 1.810 millioner kroner.