Utforkøyring i Ørsta

På E39 ved Hovdebygda i Ørsta har det vore ei utforkøyring. Det er moglegg å passere, men andre trafikantar må rekne med forseinkingar.