Utforkøyring Håskjoldvegen i Volda

  • Førar tatt hand om av ambulanse

    Føraren av bilen som køyrde utfor Håskjoldvegen i Volda er tatt hand om av ambulanse, men det skal ikkje vere snakk om alvorlege skader, melder 110-sentralen på Twitter. Føraren gjekk sjølv ut av bilen som skal ha glidd ned i grøfta. Brannvesenet ventar framleis på bilberging.