Utfordringer i eldreomsorgen

I årsmeldingen fra Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal skriver pasientombud Runar Finvåg at det er viktig å ta tak i de utfordringer som er innen eldreomsorgen. – Vi erfarer at mange kommuner ikke er godt nok rustet til å innfri forventningene til både omfang og kvalitet i disse tjenestene. Finvåg ønsker velkommen initiativet fra regjeringen om et eget «eldreombud».

Runar Finvåg
Foto: NRK

Flere nyheter fra Møre og Romsdal