Normal

Norsk kystfraktnæring på vikende front

Utenlandske rederier tar i stor grad over kystfraktnæringen langs norskekysten. Høye avgifter og utlendinger på lavkostlønn gjør det svært vanskelig å drive lønnsomt, tross den tverrpolitiske enigheten i Norge og Europa om at mer frakt med båt bør benyttes.

MS Nordjarl

Kystfraktnæringa langs norskekysten er i hardt vær. Konkurranse fra utlandet er hovedutfordringen. illustrasjonsbilde.

Foto: Atle Markeng / NRK

Kystfraktnæringa langs norskekysten sliter i motbør. Bare i Møre og Romsdal, som har lange tradisjoner innen kystfrakt, har minst fire rederilag enten gått konkurs eller blitt avviklet de siste årene.

Oddmund Oterhals

Oddmund Oterhals ved Møreforskning tror det blir vanskelig å drive lønnsomt i kystfraktnæringa.

Foto: Runar Tafjord / NRK

– Forutsetningene for at du får til lønnsom skipstrafikk er at du klarer å samle last i et færre antall havner, og dét er et langt lerret å bleike, sier Oddmund Oterhals ved Møreforskning.

– Det er et lavt betalt marked, det er utenlandske konkurrenter, det er en næring som ikke blomstrer, bekrefter han.

Negativ utvikling

Jenset, Stabben, Rørstad og Haugstad er alle redernavn fra Møre og Romsdal som har forsvunnet fra medlemslistene til fraktefartøyenes rederiforening de siste årene.

Møreforskning er en av aktørene som har jobbet med å finne nye løsninger for snu den negative trenden i kysttransportnæringen, men Oterhals vedgår at situasjonen er svært vanskelig.

– Per i dag er faktisk den tradisjonelle fraktefarten langs kysten på vikende front.

Avgifter

Hovedproblematikken ligger i sterk konkurranse fra utenlandske rederier, samt urettferdige avgifter, mener styremedlem i Molde Sjøtransport, Knut Lasse Torhus.

– Hvis en båt står i havn for å lesse varer er det en høy vareavgift på det, men hvis en trailer står på kaia og laster om varer så koster det ingenting.

Han forteller at det finnes et lite, lokalt marked på Nordvestlandet, der det drives med bulklaster, singel og sand, asfalt, og skrapjern.

– Vi får holde ut så lenge vi kan, så får vi bare slutte da, når tiden er der, sier Torhus.

Utenlandsk konkurranse

Samtidig som flere lokale rederier forsvinner, kommer store, utenlandske aktører til og tar over driften i områdene langs norskekysten. Og utlendinger på lavkostlønn kan bety slutten for flere av de norske selskapene i tiden som kommer.

– Det er utenlandske båter som konkurrerer på pris, bekrefter Torhus.