Utenlandsk minibuss anmeldes

En utenlandsk minibuss som fraktet gjestearbeidere til og fra Norge anmeldes for brudd på kjøre- og hviletiden. – Vi syns dette er veldig alvorlig, sier Roar Ødegård i Vegvesenet.

Minibuss

Den utenlandske minibussen som ble stoppet på Horgheim i Rauma.

Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen har tirsdag hatt en tungbilkontroll på Horgheim i Rauma, og en minibuss som var på vei fra Sunnmøre til Øst-Europa ble stoppet.

– Vi vet ikke hvor lenge de hadde kjørt, men de har vært i Norge noen dager, sier kontroll-leder Roar Ødegård i Statens vegvesen.

Den utenlandske minibussen frakter gjestearbeidere til og fra Norge og ifølge Ødegård har de inntrykk av at bussen kjører strekningen jevnlig.

Ødegård sier de kjørte 2-sjåførs ordning og det var 12–13 personer om bord.

– De hadde gjemt unna diagramskiven som registrerer kjøringen. Dermed ser vi ikke hvor mye de har kjørt og hvor mye hvile de har hatt. Men det er snakk om lange avstander de kjører.

Det ble nedlagt kjøreforbud og begge sjåførene vil bli anmeldt. Ødegård sier de onsdag kommer til å følge opp saka med lokalt politi.

– Vi syns dette er veldig alvorlig og leit. Det er persontransport og bussen var nesten full.