Uten dyr står verdensarvområdet i fare for å gro igjen

En ny fellesfjøs må til om det fortsatt skal være dyr i Geiranger i fremtiden, mener de tre bøndene som er igjen i bygda.

Fellesfjøs Geiranger

GEIRANGER: Geit og sau beiter i Geiranger og holder området åpent for reisende. Om de tre bøndene som er igjen i bygda forsvinner, vil Geirangerfjorden forsvinne fra verdensarvlisten.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Oppdatering: Etter at saken ble sendt i NRK Møre og Romsdal sin fjernsynssending mandag, har landbruksminister Jon Georg Dale tatt kontakt. Han sier at det er bevilget penger som kan bli brukt til å etablere en stor fellesfjøs i Geiranger. Han sier pengene er satt av i staten sitt tilbud til bøndene i forbindelse med landbruksoppgjøret, og at de kanaliseres gjenom verdensarvstyrene.

Arnfinn Westerås

Bonde Arnfinn Westerås.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Dyrene i Geiranger har et stort ansvar. De skal hindre gjengroing av kulturlandskapet, slik at Geirangerfjorden får beholde sin plass på UNESCOs verdensarvliste.

Problemet er at det nå bare er tre bønder igjen i bygda.

– Settes det ikke i gang noe nå, så slutter jeg ganske fort. Jeg reduserer i hvert fall drastisk på dyreantallet, sier bonde Arnfinn Westerås.

Vil ha fellesfjøs for å øke antall dyr

Mens turistene strømmer til bygda jobber bøndene med å holde landskapet åpent. De mener løsningen ligge i Flydalen.

– Det vi så for oss var en fjøs på ca. 50 meter lang og 12 meter bred, sier bonde Trond Holebakk.

Fellesfjøset vil kunne huse alle bøndene og dyra. Det vil også være muligheter for å utvide dyrebestanden.

– Jeg ser egentlig på dette som en gyldig mulighet til å redde kulturlandskapet og skape et fellesskap. Flere arbeidsplasser og få opp og gå det som har manglet her lenge. Jobbe sammen og ha kollegaer, sier Holebakk.

– Vi bør satse på å få en 300 sau om vi skal jobbe sammen.

Geiranger fellesfjøs

Bonde Trond Holebakk viser frem området i Flydalen, der bøndene håper å få bygget en fellesfjøs.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Har presentert forslaget til Dale

Tallet på både dyr og bønder har gått mye ned de siste ti årene, og fellesfjøs tror de kan snu trenden. I tre år har de jobbet sammen med næringssjefen i kommunen for å prøve å få det til.

 Inge Bjørdal, næringssjef Stranda kommune.

Inge Bjørdal, næringssjef i Stranda kommune.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Vi har jobbet med dette ganske intenst. Vi har presentert det for landbruksministeren, men vi har enda ikke oppnådd å få et skikkelig klart gjennomslag, for her trengs det ekstraordinære midler for å få til en slik satsing, sier Inge Bjørdal, næringssjef Stranda kommune.

Fjøsen til Westerås ble bygget i 1909 og er liten og trang. Den har heller ingen utbyggingsmuligheter. Motivasjonen for å fortsette er liten, men fellesfjøset vil kunne skape ny gnist i bonden.

– Får vi til dette prosjektet ser jeg veldig positivt på fremtiden, sier Westerås.

Fjøs geiranger

Fjøsen til Arnfinn Westerås ligger tett inn i veien. Her har Westerås ingen mulighet for å bygge ut eller ta inn flere dyr.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK