Utbygging i Norskehavet

Utbyggingen av olje- og gassfeltet Trestakk i Norskehavet er godkjent med en kostnadsramme på 5,5 milliarder kroner. – Utbyggingen er et viktig bidrag for den videre utviklingen av Norskehavet, og for å opprettholde produksjonen og øke verdiskapingen fra sokkelen. Det er avgjørende for lønnsomheten i denne type felt at eksisterende infrastruktur utnyttes mens den er tilgjengelig, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Olje- og energiminister Terje Søviknes
Foto: Gunnar Sandvik