Utbrudd av norovirus på Molde sjukehus

Molde sjukehus har satt i verk beredskapstiltak etter at pasienter og ansatte er blitt smittet av noroviruset.

Molde sjukehus

Tre eller fire pasienter har blitt smittet av viruset.

Foto: Roar Strøm / NRK

Sjukehuset i Molde har de siste dagene vurdert situasjonen fortløpende, men fredag bestemte de seg for å sette inn tiltak etter at de har påvist smitte fra noroviruset.

– Vi går inn i en sesong med influensa og omgangssjuke. Noroviruset er relativt smittsomt og derfor bestemte vi oss i dag for å stenge den ene sengeposten for inntak av nye pasienter, sier avdelingssjef for medisinsk avdeling i Molde, Oddbjørn Tomren.

Ifølge prosedyrene til sjukehuset har de et utbrudd, og må iverksette tiltak, med en gang mer enn to pasienter og ansatte er smittet. Avdelingssjefen vet ikke helt sikkert hvor mange som har fått viruset, men tror det er snakk om tre-fire pasienter i tillegg til personale.

Mener de har kontroll på situasjonen

Pasientene som er blitt smittet er isolert på egne rom. I tillegg har sjukehuset bemannet opp en annen medisinsk sengepost for å ta inn flere pasienter der.

– Det er ikke noen stor dramatikk i dette, men det er selvsagt en beklagelig ekstrabelastning for pasienter som er lagt inn med annen sykdom, sier avdelingssjefen.

Han opplever at de har kontroll på situasjonen og sier at både sykehuset i Ålesund og Kristiansund er veldig behjelpelig i slike situasjoner hvis det er behov for at de skal ta imot pasienter i randsonene i stedet for at de skal dra til Molde sjukehus.