NRK Meny
Normal

Vil ha mindre konflikt om sjønære områder

Rådmanns- og ordførerkollegiet på Nordmøre har satt i gang et prosjekt for å utarbeide en felles plan for sjøområdene.

Aure

Rådmanns- og ordførarkollegiet på Nordmøre ser på fjordsystemet som en felles ressurs det kan bli kamp om i framtiden.

Foto: Martine Bakk

Meningen er blant annet å hindre uheldige etableringer og unngå konflikter mellom næringsliv og fritidsaktiviteter på tvers av kommunegrenser.

Rådmanns- og ordførarkollegiet på Nordmøre ser på fjordsystemet som en felles ressurs det kan bli kamp om i framtiden. Dette prosjektet kan gjøre det lettere å etablere næring, sier prosjektleder Jens-Eric Eliassen.

– Etter gjennomført prosjekt så forventer vi at det skal bli raskere og mer forutsigbar kommunal saksbehandling, også på tvers av kommuner, sier han.

Gjøres flere steder i Norge

Kampen om sjønære områder og konfliktene som kan oppstå mellom nærings- og fritidsinteresser er også med på å gjøre felles reguleringer av fjordene aktuelt sier Eliassen.

– Dette er noe som gjøres flere steder i Norge akkurat nå. Før kan man si at det var hav nok, men nå er havet så mye brukt at det må en samkjøring til mellom kommunene for å få dette forvaltet på en god måte, sier han.

Lignende prosjekter finnes også i fem romsdalskommuner, men omfanget er mye større på Nordmøre der arealet strekker seg fra Nesset til Aure. Felles regelverk kan både sikre ressurser for fremtiden og hindre konflikter.

– Vi vil aldri komme dit at vi klarer å hindre alle konflikter, men vi skal i hvert fall prøve å legge til rette slik at vi får minst mulig konflikter. En av hensiktene er å forstå mer av sjøområdene, og hva den enkelte kommune holder på med i forbindelse med sjøområdene, slik at vi minsker konflikter.

Resultatet av kartleggingen skal være klart om halvannet år.