Usikkerhet rundt Nordmørskommuner

Topp-politikerne i Trøndelag ønsker Rindal inn i Trøndelag, men er sterkt uenige i om fylket skal fortsette prosessen med å involvere fem andre Nordmørskommuner nå. SV og Senterpartiet vil utsette prosessen til Stortinget har behandlet regionreformen. – Vi har startet et prosjekt med å bygge Trøndelag, og 40 000 nordmøringer til Trøndelag forkludrer prosessen, mener SVs gruppeleder Torgeir Strøm. Politikerne drøfter saken i dag.

Torgeir Strøm
Foto: Nord-Trøndelag SV