Usemje om betaling

Fylkeskommunen har ikkje ansvar for manglande betaling av bompenger for busspassasjerer som har passert Sykkylvsbrua frå mars 2012 og ut 2015. Det meiner juristar i ei orientering til samferdselsutvalet.. Sykkylvsbrua opna i 2000 og fekk kreve inn bompengar for kollektivreisande. Usemje mellom Nettbuss og Sykkylvsbrua førte til at busselskapet slutta å betale bompengar fram til fylkeskommunen overtok ansvaret i fjor. Sykkylvsbrua har søkt om å få utvide bompengeperioden til ut 2018.

Sykkylvsbrua og Ekornes
Foto: Odd Sørås / NRK