Uroleg for sjukehus

Nordmøre Næringsråd ser med uro på utviklinga i prosessen for lokaliseringa av nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal. Tilliten til prosessen er heilt borte, og erstatta med kaos, skriv dei i ei pressemelding. Nordmøre Næringsråd meiner ein må avvente til ut på nyåret.