Uroa over barseltilbod

Norske Kvinners Sanitetsforening i fylket fryktar at barselomsorga for mor og barn skal bli dårlegare. Fylkesårsmøtet peiker på at i samband med fødslar har liggetida ved sjukehusa stadig blitt kortare, og meiner det gjer at fleire risikobarn ikkje blir fanga opp. Sanitetskvinnene er og uroa over mangelen på jordmødre, seier fylkesleiar Elinor Bolme.

Elinor Bolme, fylkesleiar sanitetskvinnene
Foto: Pressebilde