Uroa for historia til sjukehuset på Opdøl

Gården Opdøl på Hjelset et par mil utenfor Molde, har huset mange skjebner de siste hundre årene. Men mye av den gamle historia til sjukehuset har gått tapt.

Historiske gjenstander Opdøl psykiatriske sjukehus

I det gamle stabburet er noe av historia til det psykiatriske sjukehuset på Opdøl tatt vare på.

Foto: Roar Strøm / NRK

Det psykiatriske sjukehuset på Opdøl som i nær 100 år tok imot pasienter fra hele Møre og Romsdal, blir snart jevnet med jorda. I stedet skal det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal reises på det vakre området på Hjelset.

– I utgangspunktet skal alt bort. Det må til for å få plass til hele bygningsmassen for det nye sjukehuset. Her skal også bli parkeringsplasser og mye infrastruktur, sier Ronny Sørensen, prosjektleder for Bygg og teknikk for det nye sjukehuset.

Portrett mann

Ronny Sørensen leder prosjektet rundt det som har med Bygg og teknikk for det nye sjukehuset å gjøre.

Foto: Roar Strøm / NRK

Ingen av byggene på det som en gang var Opdøl gård, er fredet. Men i det gamle stabburet er allerede noe av historia sikret fra det som gikk under navnet sinnssykeasylet.

10 bygninger tømt

Det psykiatriske sjukehuset på Opdøl, har hatt svært mange bygninger. Rundt om på området har svære murbygg stått sammen med mindre arbeidsstuer, stabbur, fjøs og låve og andre bygninger.

Nå er 10 av dem tømt. Og snart skal inventar fra låven ryddes vekk, før rivinga starter over nyttår.

Gamle sjukehusbygg ved Opdøl

Ingen av de mange bygningene ved sjukehuset på Opdøl er fredet.

Foto: Roar Strøm / NRK

Det er en omfattende prosess som skal kjøres gjennom før det nye sjukehuset står ferdig i 2022. Ifølge prosjektorganisasjonen i Sykehusbygg, starter grunnarbeidet på tomta om ett år, i november 2018.

– Men vi kan ikke glemme historia sjøl om det kommer et nytt sjukehus her, slår Ronny Sørensen fast.

Mye har gått tapt

Mange er urolige over hva som skjer med historia til det gamle sjukehuset i overgangen til det nye. Opdøl har jo spilt en så viktig rolle for skjebnen til mange gjennom årenes løp.

Direktøren på Romsdalsmuseet, Jarle Sanden, er en av dem. Han mener mye alt har gått tapt med det som har skjedd så langt ved de gamle psykiatribryggene.

– Mye er gått tapt, og jeg er redd vi bare må leve med det. Men desto viktigere er det å ta godt vare på det som finnes igjen; arkivmateriell, medisinsk utstyr og viktige gjenstander, sier Sanden.

Portrett mann

Direktøren på Romsdalsmuseet, Jarle Sanden, er redd mye har gått tapt av historia til det psykiatriske sjukehuset på Opdøl-

Foto: Roar Strøm / NRK

Han mener alt dette er viktig å ta vare på og kunne vise fram i det nye sjukehuset.

Ikke bare sjukebygningene på Opdøl skal rives når nye.-sjukehuset kommer. Også sjukehuset i Molde skal bort, og deler av sjukehuset i Kristiansund skal bygges om.

– Det er helseforetaket sjøl som har ansvaret for å ta vare på sin historie, understreker Jarle Sanden.

Sjukehusutstyr fra Opdøl

Medisinsk utstyr og annet som bør tas vare på, er et ansvar som eieren har, mener Jarle Sanden ved Romsdalsmuseet. Det er Helseforetaket som har ansvaret.

Foto: Roar Strøm / NRK

Prosjektleder Ronny Sørensen sier at foretaket, sammen med arkitektene og de som skal stå for kunstprosjektet ved Sjukehuset for Nordmøre og Romsdal, nå skal se på saka. For her er ennå ting som kan og bør tas vare på.

– Det kan være alt fra de gamle, fine lampene som hang rundt omkring, til rekkverker med håndlister. Alt dette kan vi kanskje få gjenbrukt på en fin måte, og for fortalt historia, sier han.