Unge bønder i tenkeboksen for løsdrift

– Jeg skal ta over gården og vil drive, men jeg har ikke bestemt meg om hvor stort og hvilket omfang det skal være, sier 28 år gamle Lasse Vikhagen Gjeitnes. Neste år skal han overta familiegården på Skålahalvøya i Molde, men han er i tvil om han skal pådra seg de enorme kostnadene med ombygging til løsdrift.

Lasse Vikhagen Gjeitnes

Lasse Vikhagen Gjeitnes vil overta gården, men tviler om han skal ta kostnadene til ombygging.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Koster mange millioner å bygge om

Mange unge bønder i Møre og Romsdal satser millioner på å bygge om fra båsfjøs til løsdrift og står i kø for å få tilskudd. Kravet fra myndighetene er at alle fjøs skal ha løsdrift innen 2024.
Men mange kvir seg på grunn av store kostnader med nybygging eller ombygging - det kan raskt bli rundt 5 millioner for et mellomstort melkebruk.

– Skal man være framtidig bonde så må man i min generasjon gjøre noe med drifta, sier Lasse. Det er fristende å satse, men det er store kostnader og jeg lurer på om jeg skal sitte med så stor gjeld og om det er driftsgrunnlag og framtidsretta å drive i utkanten på en bykommune.

Ku i løsdriftsfjøs

Denne kua på Istad i Molde kan bevege seg fritt i nytt løsdriftfjøs. I 2024 skal alle ha samme privilegium.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Trenger de mindre melkebruka

– Nå er tida kommet for å ta valg, sier Svein Aure, markedssjefen i Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal. Fra 2024 blir det forbud mot båsfjøs og bøndene som fortsatt har båsfjøs må ta det kostbare valget.

Vi har sett ei strukturendring der det har vært ombygging på de store bruka med melkekvoter på fra 400 tonn og oppover. Nå er tida inne for de mindre melkebruka med kvoter fra 150 til 250 tonn. Der ligger snittet for de fleste melkebruka i Møre og Romsdal.

Svein Aure markedssjef i Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal

Svein Aure markedssjef i Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal mener tida er moden for å ta valget.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Skal vi greie å opprettholde melkeproduksjonen i Møre og Romsdal så må vi ha med oss disse små og mellomstore melkebruka. Hvis ikke vil melkeproduksjonen gå ned.

Nå når vi et krysningspunkt på å bygge større melkebruk. Avstandene til jord blir for stor. Vi greier ikke å opprettholde melkeproduksjonen med bare å tenke stort, sier Svein Aure.

Ikke nok tilskuddsmidler

– Interessa er stor og økende for å bygge om til løsdrift, sier seniorrådgiver Bjarne Øygard i Innovasjon Norge.

Bjarne Øygard

Seniorrådgiver Bjarne Øygard i Innovasjon Norge.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Mange unge bønder i Møre og Romsdal satser millioner på å bygge om båsfjøs til løsdrift og står i kø for å få tilskudd, men ramma er for liten.
Det blir gitt tilskudd på vel 37 millioner kroner fra Innovasjon Norge for 2016 ombygging, men alt nå er det kommet inn søknader for 45 millioner.

– Vi må gjøre et vegvalg og skal vi være med videre så må vi hoppe på nå, sier Kjersti Fløystad Ellingsgård - bonde på Bolsøya og leder i Molde Bondelag. Vi er i tenkeboksen og vurderer løsninger og høster erfaringer fra andre som har bygd om.

Dugnad

– Det er viktig at mange søker om tilskudd, for dette er en dugnad, sier Kjersti. Vi bønder må ta et tak om vi skal ha mat lagd av oss i Norge. Men skal vi bidra, må også Staten bidra og komme med friske midler for at det skal bli lønnsomt.

Kjersti Fløystad Ellingsgård

Bonde og tillitsvalgt Kjersti Fløystad Ellingsgård sier dette er en dugnad der både bøndene og Staten må bidra

Foto: Gunnar Sandvik/NRK