Ungdom blir rådet til å søke studier innenfor sikre arbeidsmarked

Til høsten blir det over 130.000 nye studenter rundt om i landet, men mange velger studier som kan gjøre det vanskelig å få jobb i etterkant.

Emily Hansen og Ørjan Vevang Hetzger

STUDENTER: Emily Hansen (t.v.) og Ørjan Vevang Hetzger ved Fagerlia videregående skole skal ta høyere utdanning til høsten. Hansen har blitt rådet bort fra å velge studieretninger som minsker sjansen for fast jobb.

Foto: Hans-Olav Rise / NRK

Fristen for å søke høyere utdanning er like rundt hjørnet, og for mange er det et vanskelig valg som skal tas.

Ungdommen NRK har snakket med forteller at de lytter til råd fra fagfolk, men likevel er det mange som velger studieretninger innefor trange arbeidsmarked.

– Det er fortsatt et stort behov for både ingeniører og fagarbeidere. Spesielt teknologifagene er veldig aktuelle årene fremover, sier regiondirektør Torill Ytreberg i NHO.

Blir rådet bort fra studieretninger

For mange kan det å velge høyere utdanning være vanskelig. Med over 1300 ulike studier ved 29 høyskoler og universitet å velge mellom – bare i Norge – er valgmulighetene mange.

– Bør unge velge etter hva arbeidsmarkedet trenger?

– Egentlig og egentlig ikke. Jeg vil at folk skal få velge selv, og ikke bli tvunget til å jobbe med noe de ikke vil. Da tror jeg ikke jobben vil bli godt nok utført, sier Emily Hansen fra Ålesund.

Hansen er en av over 130.000 som kommer til å søke høyere utdanning i 2017, ifølge Samordna Opptak. Hun går siste året ved Fagerlia videregående i Ålesund, og til høsten planlegger hun å studere farmasi i Bergen – delvis fordi hun tror sjansene for å få jobb er gode.

Hun har blitt rådet bort fra flere studieretninger.

– Som for eksempel media og kommunikasjon, for det er så mange som velger det og det er få jobber.

Bør lytte til NHO

Alle tredjeklassingene NRK prata med ved Fagerlia videregående mente råd fra NHO er viktig å ta med seg når de skal søke. En av de populære institusjonene er NTNU, som i Ålesund ligger bare et steinkast unna Fagerlia.

Hans Petter Hildre

Instituttleder ved NTNU, Hans Petter Hildre.

Foto: Hans-Olav Rise / NRK

Instituttleder for havromsoperasjoner og byggteknikk, Hans Petter Hildre, mener ungdom bør unngå enkle løsninger når de søker studie og at man bør lytte til NHO.

– Du får gode råd. De gjør mange analyser om hvordan fremtiden vil se ut. Nå har heller ikke de en helt sikker krystallkule, men de gjør mange vurderinger på fremtidsbildet til næringslivet og arbeidslivet, sier Hildre.

Må velge det en trives med

Regiondirektøren i NHO bemerker at studieretninger innenfor populærfagene kultur og media kan gjøre jobbjakta tøffere.

Torill Ytreberg

Regiondirektør ved NHO, Torill Ytreberg.

Foto: Hans-Olav Rise / NRK

– Nåløyet er veldig trangt. Det må man tenke igjennom før man starter på en slik utdanning, sier Ytreberg.

Tross de klare rådene er Ytreberg tydelig på at noen ting er enda viktigere.

– Det viktigste er at de finner ut hva det er de ønsker å jobbe med, hva er de gode på og hva de vil trives med, må ligge i bunnen av det du velger.