Ung sjåfør dømt for fyllekjøring fra vorspiel

Bilen ble totalvraket, og mannen ble funnet bevisstløs 11 meter unna. Selv hevder mannen at han ikke kjørte bilen.

Romsdal Tingrett sal 3

ILLUSTRASJONSBILDE: En mann er dømt til fengsel i tretti dager etter å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

Foto: Roar Jonny Strom

En 19 år gammel mann er i Romsdal tingrett dømt for å ha kjørt i fylla fra vorspiel i fjor sommer.

Ifølge dommen drakk mannen alkohol før han senere på kvelden satt seg i bilen. Retten mener at føreren etter kort tid mistet kontroll over bilen som kom utenfor vegbanen og kolliderte i både et gjerde og en avkjørsel. Det siste sammenstøtet førte til at bilen ble kastet rundt flere ganger før den til slutt ble stående på tvers av vegbanen.

Bilen ble totalskadet. Politi og brannvesen som kom til stedet fikk raskt avklart at bilen var tiltaltes, men hverken politi eller brannvesen fant sjåføren. Etter ca. en time ble mannen funnet 11 meter fra bilen. Ifølge dommen hadde han trolig blitt slengt ut av bilen. Mannen var bevisstløs da han ble funnet og senere ble det påvist at han hadde hjerneblødning og nakkebrudd.

Nekter for å ha kjørt bilen

Selv om det ikke er vitner til kjøringen er politiet ifølge dommen sikre på at det ikke var andre til stede i bilen. Tiltalte husker i dag ikke ulykken eller ting som har skjedd opp til en måned før ulykken. Tiltalte nekter straffskyld. Han har ifølge dommen uttalt at han vanskelig kan tenke seg at han var fører av bilen, og at en slik handling ikke samsvarer med hans holdninger. Retten mener det ikke er kommet opplysninger om andre mulige førere.

Høy promille

Rusmiddelprøven som ble tatt tre timer etter kjøringen viser at tiltalte hadde en alkoholkonsentrasjon på 1,7 i promille. I tillegg ble det funnet rester av hasj. Retten mener det også er bevist at bilen må ha hatt en hastighet over fartsgrensen på stedet som er 50 km/t.

Mister førerretten i tre år

Mannen er ikke tidligere straffedømt, men retten mener det er skjerpende at kjøringen var meget uaktsom og at tiltalte har hatt for høy hastighet. Retten mener også at allmennpreventive hensyn tilsier at det bør gis ubetinget fengselsstraff. Mannen hadde høy promille og hadde kun hatt lappen i tre uker. Retten kan ikke se at det foreligger formildende omstendigheter.

Mannen er i Romsdal tingrett dømt til 30 dager i fengsel og en bot på 5000 kroner. Mannen er også fratatt førerretten i tre år, og må ta førerprøven på ny for å få igjen lappen.