NRK Meny
Normal

Undertegnet avtale om storkommune: – En historisk milepæl

Sju kommuner undertegnet en intensjonsavtale om en ny storkommune i Romsdal torsdag.

7 romsdalskommuner signerer avtale om storkommune

Ordførerne i Molde, Eide, Midsund, Aukra, Gjemnes, Nesset og Rauma etter at avtalen var signert.

Foto: Trond Vestre / NRK

Det er Molde, Eide, Midsund, Aukra, Gjemnes, Nesset og Rauma. Rauma har meldt seg på i sluttfasen. Avtalen ble undertegnet på kontoret til Romsdal regionråd i Molde, men Fræna kommune var ikke tilstede og har foreløpig ikke undertegnet avtalen.

– Det ligger ikke noe annet i dette enn at Fræna trenger ryggdekning i forhold til at Rauma blir med. Det har de ikke noe kommunestyrevedtak på. Det har Fræna vært ryddig på. Fræna skal behandle dette 14. mars. Nå undertegner vi og så får Fræna signere i ettertid, sier ordfører i Molde, Torgeir Dahl (H).

Folkeavstemning

Etter at intensjonsavtalen nå er undertegnet skal hver enkelt kommune behandle den og ta stilling til den. De fleste kommunene skal ha folkeavstemning 25.april, men flere skal kombinere folkeavstemninga med en innbyggerhøring.

Molde by

I følge avtalen skal Molde være kommunesenter i den nye storkommunen.

Foto: Alvik, Halvard / NTB scanpix

Den nye storkommunene skal ha navnet Molde og Molde blir også kommmunesenter. Elnesvågen og Åndalsnes blir kommundelsenter og skal ha en særskilt funksjon som handles- og servicesenter.

Fellesnemnd

Dersom kommunene vedtar å gå inn i en slik storkommune skal det opprettes en fellesnemnd med 41 representanter. Nemnda blir eventuelt opprettet etter at alle vedtak er gjort og skal foreberede den nye kommunen. Molde skal ha flest medlemmer med 10 representanter.

Den nye kommunen skal ha eiendomsskatt både på private bolig og verker og bruk. Satsen på eiendomsskatten på privat bolig skal harmoniseres frem mot etableringen av den nye kommunen.

Den overordnede ledelsen i kommunen skal være i Molde. Dette gjelder politisk ledelse og rådmann og kommunalsjefer. Noen fagmiljøer skal desentraliseres.

Koommunene skal styres etter formannskapsmodellen med kommunestyre, formannskap og ulike utvalg. Det forutsettes et kommunestyre med èn representant pr. 1000 innbyggere og mer frikjøp av politikere kan bli en løsning.

Usikkert utfall

Ordførere undertegner avtale om storkommune i Romsdal

Ordfører i Aukra, Bernhard Riksfjord (Ap), ordfører i Gjemnes Knut Sjømæling (Sp), ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad (H) og ordfører i Nesset Rolf Jonas Hurlen (H).

Foto: Trond Vestre / NRK

Men de fleste kommunene er i forhandlinger med andre kommuner og ender trolig opp med 2 eller 3 intensjonsavtaler. Det betyr at flere av kommunene kan komme til å velge andre løsninger enn storkommunen i Romsdal.

– Vi har jo allerede signert en intensjonsavtale på Nordmøre, og jeg tror det er relativt uavgjort mellom disse to alternativene, sier ordfører i Gjemnes, Knut Sjømæling (Sp)

– Nei, jeg tror ikke denne avtalen vil bli vedtatt i Aukra, men min oppgave har vært å fremforhandle en best mulig avtale for Aukra, sier ordfører Bernhard Riksfjord (Ap).

Torgeir Dahl har nettopp signert avtale om storkommune

Ordfører i Molde Torgeir Dahl (H) er spent og engasjert.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg er godt fornøyd med den tonen og prosessene vi har hatt. Jeg er spent og engasjert i denne prosessen. Vi har lagt ned mye tid og krefter. Jeg tror uansett at vi har avklart en del felles problemstillinger og så får vi se hvordan dette lander til syvende og sist, sier ordfører i Molde, Torgeir Dahl (H).