Underskudd på 52 millioner

Molde kommune må igjen ta grep som stillingsstopp for å rette opp økonomien etter et foreløpig underskudd for 2014 på rundt 52 millioner kroner.

Molde rådhus.

Molde kommune må rette opp økonomien.

Foto: Omar Sejnæs / NRK

Den økonomiske situasjonen i Molde har vært tøff gjennom hele fjoråret. Tallene for 2014 viser et foreløpig underskudd på rundt 52 millioner kroner.

– Av de 52 millionene er det et merforbruk i tjenesteproduksjonen på 39 millioner. Hovedsakelig innenfor pleie og omsorg, men det er også andre områder med utfordringer, blant annet NAV og barnevern, sier Dahl.

I 2013 gikk Molde kommune med 20 millioner kroner i underskudd.

Les også: Molde står foran store økonomiske utfordringer

Stillingsstopp

Molderådmann Arne Sverre Dahl

Rådmann i Molde, Arne Sverre Dahl

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Underskuddet for 2014 er likevel mindre enn de verste prognosene på nesten 70 millioner, ifølge rådmann Arne Sverre Dahl. Underskuddet fører til at tiltakene som ble iverksatt i fjor høst fortsetter.

– Vi viderefører stillingsstopp og en sterkt regulert innkjøpsordning. Vi ser at de tiltakene har gitt resultater, sier rådmannen.

– Dette er likevel tiltak som har virkning på kort sikt og vi må finne tiltak på lengre sikt som er permanent bærekraftig.