Underskudd på 110,5 millioner

Helse Møre og Romsdal hadde et underskudd i forhold til reusltatkravet i 2015 på110,5 millioner kroner. Tallene ble presentert for styret i helseforetaket i dag. Underskuddet i desember var på 25 millioner kroner.