Ulukke med bil og motorsykkel

Det har vore ein trafikkulukke mellom ein bil og motorsykkel ved Betnabrua i Halsa. Ein person klagar over smertar i ein fot. Naudetatane er på veg til staden.