Ulsteingruppen gikk i minus i 2015

Ulsteingruppen i Ulstein fikk i fjor et dritsresulatet på minus 95 millioner kroner etter en omsetning på 2,3 milliarder. Selv om det går trådt innen skipsbyggingen, er det penger å tjene på design, motor og styresystem.

Dette fartøyet, Seven Viking, var et av de store byggeprosjektene ved Ulstein verft i fjor.

Det blir lenger og lenger mellom hvert byggeoppdrag fra forsyningsskipsrederiene

Foto: Ulstein Group

Konsernsjef Gunvor Ulstein sier nedgangen i offshore gjorde 2015 til et krevende år.

– Vi er inne i krevende tider og derfor har vi fokus på omstilling og utvikling i nye områder sier Ulstein. Ulsteingruppen har de siste tiårene hatt fokus på design og bygging av skip til forsyningsskipsrederiene. Nå er vi at disse går krevende tider i møte og da må vi tilpasse oss det, sier konsernsjefen.

Les også: Gode tall for Ulstein Group

Vind, cruise og yacht

Ulsteingruppen legger nå mye innsats i å etablerere seg innen det voksende markedet for vindkraft og skip som trengs til bygging av havvindmøller. Dessuten er det mye interessant som skjer innen design av både cruiseskip og yacht-markedet, spesielt båter som skal gå i krevende farvann. Gunvor Ulstein håper de skal klare å dra i land kontrakter fra slike redere snart.

Tore og Gunvor Ulstein styrer Ulsteingruppen

Søskenene Tore Ulstein og Gunvor Ulstein styrer Ulstein Group

Foto: Ulstein Group

Broren Tore Ulstein sier i en kommentar at offshore vindindustrien er i vekst. Målet er å komme ned på et kostnadsnivå som gjør at prosjektene blir uavhengige av statlige subsidier. Ulsteingruppen ønsker å utvikle skip og løsninger som reduserer bruken av drivstoff og dermed får ned utslippet til miljøet.

Havrommet

Havromsbaserte virksomheter står i dag for mer enn 70 prosent av norske eksportinntekter. Framtida vil avhenge av hvordan vi forvalter havet og investerer i ny kunnskap. Søskenparet sier også at de håper Ulsteingruppen skal lykkes med å utnytte mulighetene og er beredt på å jobbe på tvers av næringsklyngene for å lykkes.

Ulstein Group sine tall for 2015:
Driftsinntekter 2015: 2,33 milliarder kroner (2014: 2,70 mrd. kr)
Driftsresultat 2015: -95,2 millioner kroner (2014: 184,1 mill. kr)
Ordinært resultat før skatt 2015: -134, 7 millioner kroner (2014: 167,7 mill. kr)

Les også: NHO-presidenten om framtida: - Flere roboter, færre folk.