Ulstein ser mot Hareid

Et stort flertall i kommunestyret i Ulstein ønsker at Ulstein skal bli del av en større kommune og åpner for en dialog med Hareid om sammenslåing. Ulstein inngikk avtale om sammenslåing med fire andre kommuner på ytre søre Sunnmøre, men storkommunen ble avvist av innbyggerne. Hareid skal ta stilling til sammenslåing med Ulstein 23,juni. Fylkesmannen har gitt de to kommunene utvidet frist til 1.september.