Ulovlig steindeponi i Moldelia

Molde kommune har ulovlig dumpa stein og laga et stort steindeponi i skogen i et statlig friluftsområde ved Kringsjå i Moldelia, hevder Fylkesmannen. Molde kommune er uenig og vil ha slutt på "tullet".

Steindeponiet i Moldelia

Steindeponiet i skogen rett ved Kringsjå, der den kommende skogsbilvegen gjennom Moldelia skal bygges.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Krever stans

Dermed topper striden seg igjen om den omstridte skogsbilvegen, som både skal tjene friluftsinteresser som en turveg og brukes for å ta ut hogstmoden skog i Moldelia.

Stikker for ny skogsbilveg

Stikkene er på plass for den planlagte skogsbilvegen.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Fylkesmannen krever umiddelbar stans i dumping av stein i skogområdet, der kommunen planlegger å bygge den omstridte flere kilometer lange skogsbilvegen gjennom Moldelia.

Steindeponiet er ulovlig fordi kommunen ikke har søkt Fylkesmannen slik de må, sier fylkesmann Lodve Solholm.

– Dette er et statlig friluftsområde og det er Fylkesmannens oppgave å se til at det blir holdt i hevd, sier Solholm. Dersom det skal gis dispensasjon for et deponi, så står det uttrykkelig klart at det skal sendes en søknad til Fylkesmannen, som skal bruke Plan- og bygningsloven for at det skal kunne gis en dispensasjon for et midlertidig deponi.

– Lover må tolkes

Moldeordførar Torgeir Dahl er overraska og kritisk til at Fylkesmannen kommer med dette nå.

Jo, vi forholder oss til lover, men lover er ikke absolutt. Lover må også tolkes og vår tolkning er at dette steindeponiet har vi tillatelse til å legge. Men vi skal gjøre det nå, slik som Fylkesmannen på sitt suverene vis ønsker det, men det blir ikke aktuelt med en omkamp i forhold til at denne vegen skal bygges og vi skal komme i gang nå i år.

Moldeordføreren sier de hadde et møte med Fylkesmannen ganske nylig hvor de gikk gjennom saken. Der la kommunen til grunn at de har en godkjent trase for en traktorveg.

– Steinmassene må vi enten legge ut i den trasèen, eller vi må legge den i et deponi, sier Dahl.

Faglig uenige

Moldeordføreren er faglig uenig med Fylkesmannen fordi kommunen mener det ikke er nødvendig å søke om å anlegget det midlertidige steindeponiet.

Torgeir Dahl ordfører i Molde

Moldeordfører Torgeir Dahl mener de følger spillereglene og vil ha slutt på det han kaller 'tullet'

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Vår oppfatning er at det er miljø rundt Fylkesmannen som åpenbart ikke er fornøyd med at det kommer en sånn type vegtrasè i Moldelia, men den kommer og det kommer i år, sier Torgeir Dahl.

Så håper jeg at vi nå slipper mere tull rundt dette. Jeg syns det er utidig sånn som det står nå, men vi skal gjøre vårt og så får vi komme oss videre.

Spillereglene gjelder alle

Molde kommune må gjøre slik som alle andre kommuner – nemlig å følge spille reglene, sier Lodve Solholm. Det må også Fylkesmannen gjøre og hvis jeg begynner å se gjennom fingrene med dette, så risikerer jeg å bli kalla inn på teppet til departementet og Miljødirektoratet og få høre at jeg ikke gjør jobben min.

Molde kommune reagerer på at Fylkesmannen gjør det vanskelig for dem å få bygd denne skogsbilvegen. Ønsker egentlig Fylkesmannen at Molde kommune ikke får bygd denne vegen gjennom Moldelia?

– Nei, snarere tvert om. Vi har gitt signal til Molde kommune om at hvis de følger spillereglene, så skal de få godkjennelse med Fylkesmannen til å bygge skogsbilvegen og endre det som nå ligger i planen – en traktorveg. Det er bare snakk om å følge spillereglene, så skal Fylkesmannen garantere at de skal få bygge slik som de ønsker det.

Ulovlig steinfylling ved Kringsjå i Moldelia.

Ulovlig steinfylling ved Kringsjå i Moldelia.